PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

W Holandii od 2007 roku obowiązuje obowiązkowe ubezpieczenie dla zatrudnionych w tym kraju. W ramach ubezpieczenia pracownikom przysługują podstawowe świadczenia zdrowotne. Jednak inaczej niż w Polsce pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika.

Dlaczego warto powierzyć nam uzyskanie dodatku Zorgtoeslag?

Działalność od 2001 roku

Tax-Pol jest jedną z najstarszych polskich firm pomagających w rozliczeniach z holenderskim urzędem Skarbowym Belastingdienst. Doświadczenie zdobyte przez

czytaj więcej zamknij
Brak efektów to brak opłat

Jesteśmy zdania, że za brak efektów nie powinniśmy pobierać opłaty, w związku z tym prowizję za zwrot podatku z Holandii zapłacisz dopiero po rozpatrzeniu wniosku

czytaj więcej zamknij
Gwarancja bezpieczeństwa

Sposób, w jaki są przez nas przechowywane dane osobowe, spełnia restrykcyjne wymagania stawiane przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej zamknij

Zasady dotyczące uzyskania Zorgtoeslag

Dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag za rok 2018 można ubiegać się do 31 Sierpnia 2020. Zorgtoeslag nie jest przyznawany automatycznie, należy o niego wystąpić samemu, jednak Urząd ma w zwyczaju automatycznie wypłacać Zorgtoeslag w roku kolejnym. Dodatek do ubezpieczenia będzie wypłacany nawet wówczas, gdy nie będziemy pracowali już w Holandii. Dlatego należy pamiętać, aby wstrzymać wypłacanie dodatku z chwilą zakończenia pracy w Holandii.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od zarobków. Im wyższe zarobki tym niższe dofinansowanie. Każdy kto pobierał dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag, pod koniec roku kalendarzowego otrzymuje automatycznie prognozę na kolejny rok – “Zorgtoeslag Voorschotbeschikking”. Wówczas ponowna procedura ubiegania się o Zorgtoeslag nie jest wymagana. Po otrzymaniu pisma “Zorgtoeslag Voorschotbeschikking” około 20-go każdego miesiąca wypłacany będzie za kolejny miesiąc. Osoba pobierająca Zorgtoeslag otrzymuje definitywne wyliczenie dodatku “Zorgtoeslag beschikking Definitieve berekening” za rok poprzedni. Oznaczać to może częściowy zwrot zbyt wysokiego dodatku.

Pytania i odpowiedzi dotyczące dofinansowania Zorgtoeslag

1. Kto może ubiegać się o Zorgtoeslag i co to za świadczenie?

Zorgtoeslag jest to dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego przyznawany przez holenderski Urząd Skarbowy osobom o najniższych dochodach. Może być on wypłacany w transzach comiesięcznych lub w formie jednorazowego wyrównania za cały wcześniejszy rok podatkowy. Dodatek przysługuje osobom pracującym legalnie na terenie Holandii, które posiadają opłacone podstawowe ubezpieczenie zdrowotne.

2. Jakie dokumenty należy przedstawić aby ubiegać się o Zorgtoeslag?

W celu złożenia wniosku o dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego należy przedstawić dokument potwierdzający opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne (salaris czyli ostatni pasek wypłaty od holenderskiego pracodawcy) oraz kopię holenderskiej polisy ubezpieczeniowej.

3. Ile wynosi kwota dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego?

Kwota dodatku do ubezpieczenia zorgtoeslag  uzależniona jest od osiąganych dochodów brutto oraz od tego czy w danym roku podatkowym posiadało się partnera fiskalnego. Maksymalna kwota dodatku przyznawana jest osobom, które w 2018 roku nie osiągnęły dochodów wyższych niż 20500 € (jest to dochód łączny, osiągnięty we wszystkich krajach zarobkowania). Jeśli ta kwota została przekroczona, wysokość dodatku zorgtoeslag jest stopniowo pomniejszana. Za rok 2018 maksymalna kwota dodatku zorgtoeslag wynosi: 94 € miesięcznie w przypadku osób nie pozostających w związku małżeńskim.

4. Za jaki okres wstecz przysługuje Zorgtoeslag?

Zorgtoeslag można uzyskać jedynie za poprzedni rok. Warunkiem jest jednak złożenie wniosku do 31 sierpnia roku następującego po roku, za który dofinansowanie chcemy uzyskać (za rok 2018 wnioski przyjmowane będą do 31.08.2020). Proszę jednak pamiętać, aby komplet dokumentów został wysłany do naszej firmy odpowiednio wcześniej, tj. do 15.08.2020.

Odzyskaj dodatkowe pieniądze – sprawdź inne usługi!

  • Zwrot podatku
  • Rozłąkowe
  • Kinderbijslag
  • Kindgebonden Budget
  • PIT-36/ZG

Zwrot podatku

Większość osób zatrudnionych na terenie Holandii zmuszona jest co roku składać deklaracje podatkowe. Nie powinien to być jednak powód do zmartwienia, ponieważ przeważnie oznacza to zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Na wysokość otrzymanego zwrotu ma wpływ kilka czynników takich jak okres pracy czy wysokość dochodów i odprowadzonych składek. Zapoznaj się z dokładnymi informacjami dotyczącu rozliczenia podatku.

Zobacz więcej »

Rozłąkowe

Rozłąkowe, czyli inaczej Heffingskorting, przysługuje osobom, które w trakcie pracy na terenie Holandii uzyskały stosunkowo wysokie dochody, uniemożliwiające im odzyskanie całości zapłaconego na terenie tego kraju podatku.

Zobacz więcej »

Kinderbijslag

Zasiłek rodzinny czyli Kinderbijslag przysługuje osobom, które mają na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dziecko a ich zatrudnienie na terenie Holandii w danym roku podatkowym przekracza 3 miesiące.

Zobacz więcej »

Kindgebonden Budget

Kindgebonden Budget jest to dodatek do kosztów wychowywania dziecka wypłacany przez holenderski Urząd Skarbowy (Belastingdienst). Aby starać się o dodatek należy najpierw otrzymać zasiłek na dzieci Kinderbijslag.

Zobacz więcej »

PIT-36/ZG

Obowiązek podatkowy spoczywa na wszystkich osobach zamieszkałych na terenie Polski. Zatem każdy z nas powinien płacić podatek od całości przychodów, również tych z zagranicy.

Zobacz więcej »